ZawartośÄ tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

29 stycznia 2018 roku
28 stycznia br. w godzinach 10:00 - 14:00  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Supsku (budynek B) odby si Sejmik Krajoznawczy pt: "Walory turystyczno - krajoznawcze" miasta Supska oraz ciekawostki historyczne. Wydarzenie zorganizowa Regionalny Oddzia PTTK w Supsku, a opiek nad spotkaniem sprawowao Cetrum Edukacji Regionalnej w Supsku.
___________________________
 

___________________________
 


JB
fot. MS