29 stycznia 2018 roku
28 stycznia br. w godzinach 10:00 - 14:00  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku (budynek B) odbył się Sejmik Krajoznawczy pt: "Walory turystyczno - krajoznawcze" miasta Słupska oraz ciekawostki historyczne. Wydarzenie zorganizował Regionalny Oddział PTTK w Słupsku, a opiekę nad spotkaniem sprawowało Cetrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.
___________________________
 

___________________________
 


JB
fot. MS