13 lutego 2018 r.
WIELKANOC NA POMORZU
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W KOŃCZEWIE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W XIX WOJEWÓDZKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM
"WIELKANOC NA POMORZU" 
 
Cele konkursu:                                                   
 • poznanie tradycji różnych kultur zamieszkujących Pomorze;                                  
 • kultywowanie zwyczajów wielkanocnych;                                                   
 • rozbudzanie wyobraźni i fantazji twórczej dziecka;
 • rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi.
 
Uczestnicy:
Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów województwa pomorskiego.
Kategorie wiekowe:
 • kl. 0 – III,
 • kl. IV – VI,
 • kl. VII – szkoła podstawowa, kl. II – III – gimnazjum.
 Kategorie plastyczne:
 • pisanka,
 • palma wielkanocna,
 • kartka wielkanocna,
 • stroik świąteczny.
 Praca może być wykonana zbiorowo (klasa, świetlica). Całemu zespołowi zostanie przyznana jedna nagroda wartości równoważnej nagrodom indywidualnym.
Nagrody zostaną przyznane w każdej kategorii plastycznej.
W grupie wiekowej kl. O – III dopuszczalny jest format prac dowolnej wielkości. Ze względu na ogromną ilość nadsyłanych kartek uprasza się o dokonanie w klasach wstępnej selekcji.

Przy ocenie prac zostaną uwzględnione:
 • samodzielność wykonania,
 • estetyka,
 • oryginalność pomysłu, kreatywność,
 • zgodność treści, charakteru i formy z tradycjami wielkanocnymi.
W konkursie nie będą brane pod uwagę prace zawierające gotowe elementy dekoracyjne (sztuczne kwiatki, ptaszki, koszyczki, itp.).
 
Każda praca powinna być opisana wg wzoru (zał. 1)
 
Prosimy o solidne przymocowanie karteczek z danymi ucznia (pełne imię uczestnika  
i opiekuna konkursu oraz określenie szkoła podstawowa/gimnazjumwydruk komputerowy).

 
Prace należy dowieźć lub przesłać do 20 marca 2018 r. na adres:
 Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego 
Kończewo
ul. Szkolna 1
76 – 251 Kobylnica
(tel./fax 0 59-846-23-85)
e-mail: szkola_konczewo@poczta.onet.pl
 
Uwaga! Nowy adres strony internetowej!
 www.spkonczewo.edupage.org
 
Konkurs zostanie rozstrzygnięty 22 marca 2018 r. (Jury - pracownicy Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku) .
Podsumowanie konkursu: wystawa prac i wręczenie nagród odbędzie się 27 marca  o godz. 1200   w sali gimnastycznej  szkoły.
Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły, laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.   
Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora konkursu.
Prace zawierające niepełne dane, brak podpisu rodzica lub opiekuna, wykonane w innym formacie niż przewiduje regulamin konkursu, a także przesłane po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę przez jury konkursu.


ZAŁĄCZNIK 1
 
Imię i nazwisko ucznia:  
Klasa/wiek uczestnika  
Nazwa i adres szkoły: szkoła podstawowa/gimnazjum  
Telefon szkoły  
Imię i nazwisko opiekuna:  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29 sierpnia 1997r. Dz.U. nr 133 z późn.zm.)
      ...………………………………………….
(Podpis rodzica/opiekuna prawnego)