ZawartośÄ tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

21 padziernika 2016 roku
Pejzae Pomorza – Smodzino 2016
20 padziernika w sali „Anna de Croy” Muzeum Pomorza rodkowego odby si wernisa wystawy poplenerowej „Pejzae Pomorza – Smodzino 2016”. Wspóorganizatorem pleneru byo Centrum Edukacji Regionalnej. Na wystaw zoyo si 46 obrazów, dwudziestu trzech artystów, w tym czworo z powiatu supskiego: Ewy Gruewskiej, Zenona Frckiewicza, Romany Maeckej i Elbiety Biernackiej. Niebawem wystawa bdzie prezentowana w Galerii Sztuki Ludowej Powiatu Supskiego w Starostwie Powiatowym.
19 padziernika 2016 roku
V Powiatowy Przegld Teatrzykw Wiejskich WIEJSZTUK 2016
Serdecznie zapraszamy do udziau w tegorocznej, V ju edycji Powiatowego Przegldu Teatrzyków Wiejskich WIEJSZTUK 2016, który odbdzie si
16 grudnia br. w siedzibie CER w Supsku.


Celem Przegldu jest prezentacja umiejtnoci teatralnych uczniów szkó podstawowych oraz gimnazjalnych, a take wietlic wiejskich z terenu powiatu supskiego.  Do udziau zgasza si mog grupy (maksymalnie) 15-osobowe.
Dugo spektaklu nie moe przekracza 30 minut. 
Karty zgoszenia wysya mona na adres CER w Supsku najpóniej do 30 listopada br. 

Centrum Edukacji Regionalnej
ul. Szarych Szeregów 14B
76-200 Supsk


 
19 padziernika 2016 roku
Rusza konkurs plastyczny
Szanowni Pastwo,
 
uprzejmie informujemy, e Centrum Edukacji Regionalnej w Supsku bdzie organizatorem konkursu plastycznego "Zabytki powiatu supskiego". 
Do udziau w konkursie przystpi mog wycznie uczniowie szkó podstawowych klas I-III oraz IV-VI z terenu powiatu supskiego. Prace oceniane bd w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VI. Prace konkursowe naley zoy/dosa (za porednictwem szkoy) na adres organizatora

Centrum Edukacji Regionalnej w Supsku,
ul. Szarych Szeregów 14B,
76-200 Supsk
,

najpóniej do dnia 15 listopada  2016 roku.


Prace przekazane na konkurs musz by pracami wasnymi, wykonanymi farbami na papierze. Rodzaj farb dowolny. Format prac nie moe by wikszy ni A3.
Nagrody w konkursie bd mie charakter rzeczowy i bd przyznawane za miejsca
1 – 3 w kadej kategorii wiekowej. czna warto nagród to 1000 z. 

Poniej zamieszczamy regulamin konkursu do pobrania. 


/files/Regulamin Konkurs Plastyczny.jpg
/files/Regulamin Konkurs Plastyczny 001.jpg
17 padziernika 2016 roku
Mczyzna z zakolami - poezja piewana w KCK
Klub Czarnego Krka zaprasza fanów muzyki poetyckiej 
20 padziernika (czwartek)o godz. 17.00 
na recital "Mczyzna z zakolami" - muzyka poetycka ukasza Majewskiego - znakomitego tekciarza i barda, zaoyciela zespoów Vergil van Troff oraz kaVki.

WSTP WOLNY!
Tegoroczny WIEJSZTUK odbdzie si 16 grudnia br. w siedzibie CER w Supsku.

Ch uczestnictwa w wydarzeniu zgasza mona
do 30 listopada br. na adres CER,
ul. Szarych Szeregów 14 B, 76-200 Supsk.

Poniej zamieszczamy regulamin oraz kart zgoszenia. 

/files/Regulamin Wiejsztuk.jpg
/files/Karta zgoszenia Wiejsztuk.jpg

19 padziernika 2016 roku
Serdecznie zachcamy uczniów szkó podstawowych z terenu powiatu supskiego do wzicia udziau w konkursie plastycznym "Zabytki powiatu supskiego".

Prace naley wysa do 15 listopada br. na adres CER w Supsku, ul. Szarych Szeregów 14 B, 76-200 Supsk. 

Poniej do pobrania regulamin. 
KONTAKT

ul. Szarych Szeregów 14B

76-200 Supsk

Tel.:+48 59 844 57 58

biuro@cer.slupsk.pl 


biuro@cer.warcino.pl 

www.cer.slupsk.pl
 Stowarzyszenie Uytecznoci Publicznej 

AKTYWNE POMORZE


partnerem

Centrum Edukacji Regionalnej 
 Batycka Biblioteka Cyfrowa w Supsku

partnerem

Centrum Edukacji Regionalnej