ZawartośÄ tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

XIII Bal Charytatywny

XIII Bal Charytatywny pod honorowym patronatem Starosty Supskiego, który odby si w Dolinie Charlotty 18 lutego 2017 r. przyniós jego beneficjentom – mieszkacom Domu Pomocy Spoecznej w Machowinku, po odliczeniu wszelkich kosztów – zysk w kwocie 25.105,01 z. Organizatorzy Stowarzyszenie Osób Niepenosprawnych „Przyjaciel” oraz Dom Pomocy Spoecznej w Machowinku serdecznie dzikuj wszystkim jego uczestnikom za tworzenie wspaniaej atmosfery oraz hojno w trakcie licytacji.

23 lutego 2017 roku
Kolejna wystawa z CER
Tym razem na holu Starostwa Powiatowego w Supsku prezentowane s obrazy o tematyce marynistycznej Elbiety Kulki.
Ekspozycj zoon z osiemnastu obrazów, któr przygotowao Centrum Edukacji Regionalnej,podziwia mona od 22 lutego br. 


Serdecznie zapraszamy!

 
21 lutego 2017 roku
Spotkanie z brydem

20 lutego br. odbyo si spotkanie z udziaem czonków Supskiego Towarzystwa Brydowego; celem spotka jest popularyzacja bryda sportowego wród mieszkaców regionu. Gociny udzielio brydystom Starostwo Powiatowe w Supsku w budynku przy ulicy Szarych Szeregów 14B, natomiast opiek nad spotkaniami sprawuje Centrum Edukacji Regionalnej. 


 

20 lutego 2017 roku
Niekontrolowany Obszar Wraliwoci - edycja 2017

„Niekontrolowany Obszar Wraliwoci” adresowany jest do artystów ze Supska, caego województwa pomorskiego oraz zachodniopomorskiego. Jego celem jest ukazanie niezwykego potencjau oraz niespoytego talentu tkwicego w twórcach z naszej ziemi. Konkurs ma na celu wyonienie i promocj osób utalentowanych, wyraajcych wasn wizj artystyczn w obszarze indywidualnej wraliwoci twórczej. Wystawa pokonkursowa daje szanse na ocen stanu, dorobku i tendencji w rozwoju amatorskiego ruchu plastycznego. 

W  tej  edycji uczestniczy 71 malarzy i 23 rzebiarzy. Pochodz oni ze Supska, Ustki, Smodzina, Kwakowa, Damnicy, Starkowa, Lubuczewa, Siemianic, Lborka, Nowej Wsi Lborskiej, Bytowa, wierczyny, Czuchowa, Wejherowa, Redy, Rumii, Gdaska, Sawna, Lejkowa, Borkowa gm. Malechowo, cka.

W tegorocznym konkursie bierze udzia 120 obrazów i 41 rzeb.

W tym roku rozstrzygnicie Konkursu i wrczenie nagród nastpi 3 marca 2017 r. o godz.17-tej, w SOK przy ul.Braci Gierymskich 1.

Nagrody laureatom konkursu funduj:
- Marszaek Województwa Pomorskiego - 2 000 z
- Prezydent Supska - 1 000 z
- Starosta Powiatu Supskiego – 1 000 z
- Rektor Akademii Pomorskiej - 500 z
- Dyrektor Liceum Plastycznego - 500 z
- Proboszcz Parafii pw. w.Jacka - 500 z
- Dyrektor Supskiego Orodka Kultury - 500 z
- Stowarzyszenie Obszar Wraliwoci Artystycznej - 200 z

Dodatkow, prestiow nagrod jest Stypendium im. Stefana Morawskiego w wysokoci 1 200 z. Wrczy je fundator Krzysztof Grzymski, który przyjedzie z Kanady na uroczystoci finaowe.

Konkurs  uwieczy  wernisa i  wystawa pokonkursowa „Niekontrolowany Obszar Wraliwoci” .

KONTAKT

ul. Szarych Szeregów 14B

76-200 Supsk

Tel.:+48 59 844 57 58

biuro@cer.slupsk.pl 


biuro@cer.warcino.pl 

www.cer.slupsk.pl
 Stowarzyszenie Uytecznoci Publicznej 

AKTYWNE POMORZE


partnerem

Centrum Edukacji Regionalnej 
 Batycka Biblioteka Cyfrowa w Supsku

partnerem

Centrum Edukacji Regionalnej