ZawartośÄ tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

9 grudnia 2016 roku
Pejzae...
Wernisa wystawy poplenerowej „Pejzae Pomorza – Smodzino 2016” odbdzie si 13 grudnia br. (wtorek) w Starostwie Powiatowym w Supsku. Pocztek o godz. 13:00.
 
Wystawa to efekt dziewitnastego ju spotkania plastyków na ziemi pomorskiej zorganizowane przez Supski Orodek Kultury, Klub Plastyka im. Stefana Morawskiego przy wsparciu Centrum Edukacji Regionalnej w Supsku. Pierwszy plener odby si przed laty w Smodziskim Lesie, kolejne m.in.: w Rowach, Poddbiu, Jasieniu, Ustce i Supsku. W biecym roku artyci powrócili do Smodzina, gdzie podj ich Gociniec Pastwa Bernackich. Wydarzenie zrealizowano w dniach od 12 do 19 wrzenia br. 
 
Teraz w Starostwie Powiatowym zaprezentowane zostan prace: Ksawery Garbicz, Elbiety Szalewskiej, Haliny Janiszewskiej, Ewy Gruewskiej, Renaty Sulik, Zenona Frckiewicza, Henryka Marczaka, Elbiety Karchut, Jolanty Nitkowskiej-Wglarz, Wirginii Buraczewskiej, Romany Maeckiej, Ireny Parniewskiej, Anny Krawczuk i Danuty Sokoanko.
Plenery „Pejzae Pomorza” s form aktywizowania mieszkaców Supska i okolic oraz prób odpowiedzenia na zapotrzebowanie zgaszanych przez artystów profesjonalnych i amatorów,  zwizanych z Klubem Plastyka im. Stefana Morawskiego. Pokosiem tegorocznego pobytu dwudziestu trzech malarzy w Smodzinie jest zapis plastyczny walorów przyrody i architektury niezwykle urokliwego miejsca. Powstae prace tworz wystaw malarsk ukazujc pikno ziemi pomorskiej. 
9 grudnia 2016 roku
WIEJSZTUK 2016
Prezentacja umiejtnoci teatralnych, szerzenie kultury ywego sowa, umoliwienie modziey konfrontacji dokona artystycznych oraz rozbudzenie kreatywnoci wród najmodszych to gówne cele V Powiatowego Przegldu Teatrzyków Wiejskich „Wiejsztuk”, który odbdzie si 16 grudnia br. w Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy.
W wydarzeniu uczestniczy bdzie 9 grup teatralnych (112 osób) podzielonych na trzy kategorie wiekowe — szkoy podstawowe: klasy I-III i IV-VI oraz gimnazja.
 
8 grudnia 2016 roku
Poznalimy laureatw
8 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Supsku odbyo  si uroczyste ogoszenie wyników Powiatowego Konkursu Plastycznego pn. „Zabytki Powiatu Supskiego”. Uroczysto poczono  z wrczeniem: nagród, wyrónie i podzikowa. 
Konkurs, zorganizowany przez Starostwo Powiatowe i Centrum Edukacji Regionalnej w Supsku - skierowano do uczniów szkó podstawowych powiatu supskiego i podzielono na dwie kategorie wiekowe: klasy I-III oraz klasy IV-VI. Prace naleao wykona farbami na papierze o formacie nie wikszym ni A3.
W sumie napyno 66 obrazów. W konkursie wzili udzia uczniowie placówek owiatowych z: Wrzecia, Koczewa, Biesowic, Objazdy, Pobocia, Smodzina,  Gobina, Sonowic, Domaradza, Charnowa, Sycewic i Dbnicy Kaszubskiej.

.

 
6 grudnia 2016 roku
WIEJSZTUK 2016
Tegoroczny przegld grup teatralnych w ramach
Powiatowego Przegldu Teatrzyków Wiejskich "Wiejsztuk 2016"
odbdzie si ju 16 grudnia (pitek) w sali
Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy.  
Organizatorem wydarzenia jest Centrum Edukacji Regionalnej w Supsku.


Rozpoczcie o godzinie 9.00.
KONTAKT

ul. Szarych Szeregów 14B

76-200 Supsk

Tel.:+48 59 844 57 58

biuro@cer.slupsk.pl 


biuro@cer.warcino.pl 

www.cer.slupsk.pl
 Stowarzyszenie Uytecznoci Publicznej 

AKTYWNE POMORZE


partnerem

Centrum Edukacji Regionalnej 
 Batycka Biblioteka Cyfrowa w Supsku

partnerem

Centrum Edukacji Regionalnej