ZawartośÄ tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

21 lutego 2018 r.
XXXIV Edycja Wojewdzkiego Turnieju Teatralnego Niebieskie Tarcze

W Supskim Orodku Kultury zrealizowana zostanie kolejna edycja Wojewódzkiego Turnieju Teatralnego Niebieskie Tarcze.
Celem konkursu jest ksztatowanie i rozwijanie zainteresowa teatralnych wród dzieci i modziey szkó podstawowych oraz gimnazjów. W Turnieju mog uczestniczy zespoy uprawiajce rónorodne konwencje teatralne (teatry ywego planu: teatry dramatyczne, teatry ruchu, teatry taca, teatry plastyczne: teatry lalki i przedmiotu oraz kabarety).

Regulamin oraz karta zgoszeniowa do pobrania na stronie www.sok.slupsk.pl 

Karty zgosze dwóch zespoów teatralnych naley przesa do dnia 10 kwietnia 2018 roku (wtorek). Zaprezentuj si one na etapie rejonowym.

 
Informacje, o których mowa mog zosta przesane poczt tradycyjn na adres:

Supski Orodek Kultury – Teatr Rondo
ul. Niedziakowskiego 5a
76 – 200 Supsk,
faxem (nr 59 84 56 442)

lub poczt elektroniczn: rondo@sok.slupsk.pl

Eliminacje rejonowe odbd si w dniu 20 kwietnia 2018 r., alternatywnie w dniach 19 i 20 kwietnia 2018 r. (w zalenoci od iloci zgoszonych zespoów) w Orodku Teatralnym Rondo, ul. Niedziakowskiego 5a w Supsku - pocztek konkursu zaplanowany jest na godz. 10.00. Zespó rozpoczynajcy prezentacje bdzie móg przeprowadzi prób w dniu wystpu w godz. od 8.30 do 9.30.

Informacji dot. Turnieju udziela: Wiesaw Dawidczyk - koordynator projektu – SOK – Teatr Rondo - tel. /059/ 842 63 49

 

20 lutego 2018 roku
Poezja piewana po raz sidmy
Serdecznie zapraszamy do udziau w
VII Powiatowym Przegldzie Poezji piewanej,
który odbdzie si  20 kwietnia br.

w  sali widowiskowej Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy.


Na Pastwa zgoszenia czekamy do 6 kwietnia 2018 roku. 

W zaczeniu do pobrania karta zgoszenia, zgoda na wykorzystanie wizerunku oraz regulamin.

http://cer.slupsk.pl/files/zgoda_na_wykorzyst_wizerunku_niepelnoletni.jpg
http://cer.slupsk.pl/files/zgoda_na_wykorzyst_wizerunku_pelnoletni.jpg
http://cer.slupsk.pl/files/karta-zg%C5%82oszenia_1.jpg

http://cer.slupsk.pl/files/Regulamin%20Poezji%20%C5%9Apiewanej%202018.pdf

Chtnych prosimy o wysanie wypenionej karty zgoszenia oraz podpisanej zgody drog elektroniczn bd poczt tradycyjn na adres Centrum:
---
Centrum Edukacji Regionalnej
ul. Szarych Szeregów 14 B
76-200 Supsk
biuro@cer.slupsk.pl

--- 
19 lutego 2018 r.
Niekontrolowany Obszar Wraliwoci - wrczenie nagrd oraz wystawa pokonkursowa
W sobot 24 lutego o godz. 12.00 w Muzeum Pomorza rodkowego w Supsku przy ul. Dominikaskiej 5 odbdzie si uroczysto wrczenia nagród zwycizcom X KONKURSU PLASTYCZNEGO NIEKONTROLOWANY OBSZAR WRALIWOCI. Na tegoroczn edycj NOW  napyno 157 prac od 90 autorów. Jury przyznao 10 nagród i 8 wyrónie. W zwizku z tym wydarzeniem w restauracji Anna de Croy oraz w Mynie Zamkowym odbdzie si take wystawa pokonkursowa. Patronat nad imprez sprawuj Marszaek Województwa Pomorskiego, Prezydent Miasta Supska oraz Starosta Powiatu Supskiego. 

19 lutego 2018 roku
Dzie Kobiet w Potgowie!
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy!
 
KONTAKT

Centrum Edukacji Regionalnej 

ul. Szarych Szeregów 14B
76-200 Supsk


Tel.:+48 59 844 57 58

dyrektor@cer.slupsk.pl
biuro@cer.slupsk.pl 


www.cer.slupsk.pl

ePUAP: /CERSlupsk/SkrytkaESP