ZawartośÄ tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Konkurs plastyczny - Powiat Supski w mojej wyobrani - zapraszamy do udziau!
Szanowni Pastwo,

serdecznie zapraszamy uczniów szkó podstawowych z terenu powiatu supskiego do udziau w Konkursie Plastycznym "Powiat Supski w mojej wyobrani". Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Supsku oraz Centrum Edukacji Regionalnej.

W konkursie mog bra udzia wycznie uczniowie szkó podstawowych klas I-III oraz IV-VIII z terenu powiatu supskiego (z wyczeniem miasta Supska)
Prace oceniane bd w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I – III oraz klasy IV-VIII. 
Ponadto prace przekazane na konkurs musz by pracami wasnymi, wykonanymi farbami na papierze. Rodzaj farb dowolny, a format prac - A3.

Ostateczny termin nadsyania prac upywa 30 listopada 2017 roku.
Naley je zoy/dosa (za porednictwem szkoy) na adres Centrum:

Centrum Edukacji Regionalnej
ul. Szarych Szeregów 14 B
76-200 Supsk 

16 listopada 2017 roku
V Biesiada Literacka ju dzisiaj
Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylnicy i Powiat Supski zapraszaj wszystkich zainteresowanych poezj do udziau w V Biesiadzie Literackiej z Turniejem Jednego Wiersza „Czytajmy Poezj”, która odbdzie si dzisiaj, tj.  16 listopada 2017 r. o godzinie 16:00 w Sali Teatralnej Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy. Do udziau w turnieju zgosio si blisko czterdziestu petów.
Patronat nad Biesiad sprawuj: Wójt Gminy Kobylnica Leszek Kuliski, Senator RP Kazimierz Kleina, Starosta Powiatu Supskiego Zdzisaw Koodziejski. Gomi specjalnymi turnieju bd Wojciech Boros - poeta, laureat I nagrody w konkursie "O Laur Czerwonej Róy", autor ksiek: „Nierealit górski", „Jasne i Pene", „Ze zamiary" oraz Daria Korowajczyk - laureatka VI Powiatowego Przegldu Poezji piewanej w Damnicy. Wspóorganizatorem wydarzenia jest Centrum Edukacji Regionalnej w Supsku.
Podczas Biesiady Literackiej nastpi otwarcie wystawy poplenerowej „Kaszuby na obrazach”.
13 listopada 2017 roku
Zachcamy do lektury
Nowy numer biuletynu "Powiat Supski"

https://www.powiat.slupsk.pl/plik,1889,biuletyn-199-200-net-pdf.pdf
7 listopada 2017 roku
Piknik eglarsko- Morski w Specjalnym Orodku Szkolno- Wychowawczym w Damnicy

15 listopada 2017r. w Specjalnym Orodku Szkolno- Wychowawczym im. Marynarza Polskiego w Damnicy odbdzie si Piknik eglarsko- Morski pod hasem Szanuj Moje Prawa, w ramach obchodów Pierwszego Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka.

Bdzie to spotkanie o charakterze integracyjnym, bowiem uczestnikami s uczniowie Orodków Szkolno - Wychowawczych, modzie z Sieci Szkó Edukacji Morskiej w Supsku oraz dzieci i modzie ze szkó podstawowych z Gminy Damnica.

Inicjatorem pikniku jest tegoroczny Patron Orodka kmdr ppor. dr  Dariusz Kloskowski.

Gównym celem spotkania jest ksztatowanie wiadomoci morskiej i propagowanie problematyki likwidacji barier spoecznych. Cel ten mamy zamiar zrealizowa poprzez interdyscyplinarne zajcia praktyczne z dziedziny ratownictwa morskiego i edukacji morsko – eglarskiej. Dziaania te maj zainicjowa integracj rónych rodowisk uczniów z subregionu supskiego, umoliwi dzieciom zawieranie przyjani podczas wspólnej zabawy, poznawanie wasnych odczu i wspólnych potrzeb.

Dorosym uczestnikom Pikniku pragniemy przypomnie, e dzieci maj swoje prawa, potrzeby, ale równie problemy, a my doroli mamy obowizek pozna i stosowa te prawa w codziennych sytuacjach. 

KONTAKT

Centrum Edukacji Regionalnej 

ul. Szarych Szeregów 14B
76-200 Supsk


Tel.:+48 59 844 57 58

dyrektor@cer.slupsk.pl
biuro@cer.slupsk.pl 


www.cer.slupsk.pl

ePUAP: /CERSlupsk/SkrytkaESP