4 kwietnia 2018 roku
Białe Bociany 2018
Do końca kwietnia br. można składać wnioski o przyznanie dorocznych Nagród Starosty Słupskiego osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury. Można ubiegać się o nagrody pieniężne i Nagrody „Białego Bociana 2018”, przyznawane wraz z gratyfikacją finansową.

Wnioski wraz z opisem zgodnym z paragrafem 4 regulaminu przyznawania nagród, tj. zawierającym dane osobowe kandydata/kandydatów (imię nazwisko, adres zamieszkania lub nazwę podmiotu  i jego adres, informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana, uzasadnienie wniosku, zawierające wskazanie ogólnokrajowego bądź międzynarodowego charakteru działalności lub osiągnięcia, oraz jego znaczenia dla kultury należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: zych@powiat.slupsk.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk. W przypadku nadesłania zgłoszeń pocztą tradycyjną, o zachowaniu terminu decydować będzie data stempla pocztowego.

O przyznanie nagrody mogą ubiegać się osoby fizyczne we własnym imieniu oraz instytucje kultury, stowarzyszenia i inne jednostki organizacyjne na rzecz wskazanych kandydatów, w szczególności laureatów konkursów. Nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie lub grupie osób tylko jeden raz. Za to samo osiągniecie można otrzymać tylko jedną nagrodę.
Nagrody zostaną uroczyście wręczone laureatom podczas Powiatowych Obchodów Dnia Działacza Kultury pod koniec maja br.
4 kwietnia 2018 roku
Zapraszamy do udziału!

W roku szkolnym 2017/2018 Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Słupsku organizuje cykliczny  VIII Powiatowy Konkurs Wiedzy Ogólnomuzycznej "Epokami przez muzykę".

"Klasycy awangardy - życie i twórczość C. Debussy'ego, M. Ravela, I. Strawińskiego i S. Prokofiewa" to temat tegorocznego konkursu. Zakres konkursu uwzględnia podstawową wiedzę z zakresu życia i twórczości wybranych kompozytorów oraz rozpoznawanie utworów muzycznych.
Konkurs odbędzie się w siedzibie szkoły 20 kwietnia 2018 r.
Udział w konkursie jest nieodpłatny. Przewidziane są atrakcyjne nagrody.
Współorganizatorem wydarzenia jest Centrum Edukacij Regionalnej Powiatu Słupskiego. 

Wszelkie niezbędne dokumenty do pobrania ze strony:
http://www.psmslupsk.pl/index.php/15-wydarzenia/konkurs/499-viii-konkurs-wiedzy-ogolnomuzycznej-epokami-przez-muzyke

28 marca 2018 roku
Wystawa pokonkursowa

Uroczyste rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego "Wielkanoc na Pomorzu" zorganizowano 27 marca br. w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego. W przedsięwzięciu uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Napłynęło 1600 prac ze 130 szkół (83 miejscowości) z województwa pomorskiego.

Efekty pracy dzieci od dziś (28.03.2018) podziwiać można na głównym holu Starostwa Powiatowego w Słupsku, gdzie wyeksponowana jest wystawa. 

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorem wydarzenia jest Centrum Edukacji Regionalnej Powiatu Słupskiego.

28 marca 2018 r.
WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO
KONTAKT

Centrum Edukacji Regionalnej 

ul. Szarych Szeregów 14B
76-200 Słupsk


Tel.:+48 59 844 57 58

dyrektor@cer.slupsk.pl
biuro@cer.slupsk.pl 


www.cer.slupsk.pl

ePUAP: /CERSlupsk/SkrytkaESP