ZawartośÄ tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

29 stycznia 2018 roku
28 stycznia br. w godzinach 10:00 - 14:00  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Supsku (budynek B) odby si Sejmik Krajoznawczy pt: "Walory turystyczno - krajoznawcze" miasta Supska oraz ciekawostki historyczne. Wydarzenie zorganizowa Regionalny Oddzia PTTK w Supsku, a opiek nad spotkaniem sprawowao Cetrum Edukacji Regionalnej w Supsku.
___________________________
 

___________________________
 
26 stycznia 2018 roku
Powiatowy Turniej KGW

Pomorski Orodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, PODR Oddzia w Supsku, gmina Supsk oraz powiat supski zapraszaj na XIII Powiatowy Turniej Kó Gospody Wiejskich, który odbdzie si 24 lutego br. o godzinie 13.00 w sali widowiskowo- sportowej w Jezierzycach w gminie Supsk.
Cele imprezy to: integracja rodowiska wiejskiego w powiecie supskim i województwie pomorskim, popularyzowanie dziedzictwa kulturowego regionu, pobudzanie aktywnoci wród mieszkaców, kultywowanie tradycji.
Uczestnikami Powiatowego Turnieju KGW bd Koa Gospody Wiejskich wyonione podczas eliminacji gminnych. Na najlepsze KGW czeka nagroda gówna, ufundowana przez Starost Supskiego, w kwocie 3.000 z. Zwyciskie Koo Gospody Wiejskich bdzie reprezentowa powiat supski podczas Wojewódzkiego Turnieju KGW.
W programie turnieju znajdzie si wile zabawnych i atrakcyjnych konkurencji. Wstp wolny.

Wspóorganizatorem imprezy jest Powiatowe Centrum Edukacji Regionalnej w Supsku. 

Nowa wystawa w starostwie
Serdecznie zapraszamy na II p. Starostwa Powiatowego w Supsku. Tym razem przygotowalimy dla Pastwa wystaw prac szydekowych pani Ewy Piepke ze Stowicina.
Poniej zamieszczamy take galeri zdj.
 
26 stycznia 2017 roku
Folklor kaszubski na talerzu
Uwaga mona jeszcze zapisa si i wzi udzia w warsztatach pt.: Folklor kaszubski na talerzu - malowanie na porcelanie, których organizatorem jest Orodek Doradztwa Nauczycieli w Supsku.
Termin: 27 stycznia 2018 r., godz. 10.30 - 14.30, miejsce: Zespó Szkó w Borowym Mynie,
ul. Kaszubska 1.

Celem warsztatów bdzie wzbogacanie warsztatu pracy nauczycieli regionalistów w rónorodne formy pracy pozalekcyjnej - malowanie na porcelanie: wzory kaszubskie stosowane w hafcie i strojach ludowych, technik malowania na porcelanie, malowanie wzoru kaszubskiego na porcelanie.
Adresatami warsztatu s: nauczyciele nauczajcy jzyka kaszubskiego, zainteresowani nauczyciele, instruktorzy. Czas trwania – 5 godzin dydaktycznych. Koszt 20 z (cena materiaów plastycznych potrzebnych do wykonania pracy, odpatno naley uici podczas warsztatów).
Koordynator formy: Grayna Przybylak - konsultant ds. edukacji midzykulturowej oraz humanistycznej.
Tel.  59 84 23 567 ,e-mail: g.przybylak@odn.slupsk.pl
KONTAKT

Centrum Edukacji Regionalnej 

ul. Szarych Szeregów 14B
76-200 Supsk


Tel.:+48 59 844 57 58

dyrektor@cer.slupsk.pl
biuro@cer.slupsk.pl 


www.cer.slupsk.pl

ePUAP: /CERSlupsk/SkrytkaESP