ZawartośÄ tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

23 stycznia 2018 r.
Powiatowy Przegld Kold i Pastoraek w Jezierzycach
20 stycznia (sobota) w Kociele pw. w. Antoniego Padewskiego w Jezierzycach odby si XVIII Powiatowy Przegld Kold i Pastoraek. Organizatorem wydarzenia byo Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Supsk oraz Gmina Supsk. Wsparcia finansowego udzielio Starostwo Powiatowe  oraz Centrum Edukacji Regionalnej w Supsku. Na pocztku wystpia Gminna Orkiestra Dta z Wynkówka prezentujc wizank kold. Nastpnie jury po piciogodzinnych przesuchaniach konkursowych, w których wzio udzia przeszo 50 wykonawców, przyznao wyrónienia i nagrody w 7 kategoriach.
ZACHCAMY DO ODWIEDZENIA NASZEJ GALERII I OBEJRZENIA ZDJ Z PRZEGLDUsmiley

GRAND PRIX

Zespó „wierszcze”

Klasy I-III – solici

Miejsce I –  Madzia Wójcik – SP w Wytownie,  instr. Zorza Sdzicka

Miejsce II – Anna Kulas – Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Supsk, instr. Anna Rapa

Miejsce III – Mateusz Kdra – GOK w Potgowie, instr. Barbara Krasnoborska

Klasy I-III zespoy

Miejsce I –  nie przyznano

Miejsce II – zespó „Mleczaki” – GOK Potgowo, instr. Barbara Krasnoborska

Miejsce III – zespó „Dzwoneczki” – GOK w Potgowie, instr. Barbara Krasnoborska

Klasy IV-VII – solici

Miejsce I –  Oliwia Lewiska – Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy, instr. Anna  Polewicz

Miejsce II – Julia Wacerz – GOK Gówczyce, instr. Rafa Przybyo

Miejsce III – nie przyznano

Klasy IV-VII zespoy

Miejsce I –  zespó „Anielskie Nutki” – Parafia witej Faustyny w Supsku, instr. Gabriela Pater

Miejsce II – zespó „Pomorzacy” – Centrum Kultury Gminy Ustka, instr. Magorzata Karamaska

Miejsce III – zespó z SP Bierkowo, instr. Irena Sikorska

 Solici – szkoy ponadpodstawowe

Miejsce I –  Roksana Biaek – Centrum Kultury Gminy Ustka, instr. Zorza Sdzicka

Miejsce II – Ringo Todorovic – Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Supsk, instr. Beata Frckowska

Miejsce III –Joanna Patwa – Centrum Kultury Gminy Ustka, instr. Zorza Sdzicka oraz Nikola Kdra – GOK w Potgowie, instr. Daniel Spoczyski

 Zespoy szkoy ponadpodstawowe

Jury podjo decyzj o poczeniu z kategori dorosych

Solici – doroli

Miejsce I –  Agnieszka Perkowska – Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Supsk, instr Beata Frackowska

Miejsce II – Danuta Pokorna – Uniwersytet III Wieku z Ustki, instr. Adam Wroski

Miejsce III –Justyna Perlaska, Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Supsk

Doroli – zespoy

Miejsce I –  „wierszcze” – Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Supsk, instr. Beata Frckowska oraz „yj Kolorowo” – Uniwersytet III Wieku z Ustki, instr. Adam Wroski

Miejsce II – zespó „Babiniec” Centrum Kultury Gminy Ustka, instr. Zorza Sdzicka

Miejsce III – Chór „Pónuta” Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kpice

Wyrónienia otrzymali:

Dawid Krupiski, Maksymilian Samotyja, Weronika Kujaschewska, Zosia Stola, Klaudia orniak, Julia Groblewska, Zuzanna Gadomska, Katarzyna Palka, zespoy ”Klecinianki” , „witezianki”, „KGW Stowicino”, „Damniczanki”.

 

 

22 stycznia 2018 roku
Brydyci powracaj
22 styczna br. odbyo si pierwsze w tym roku spotkanie czonków Supskiego Towarzystwa Brydowego w ramach druynowych Mistrzostw Supskiego Towarzystwa Brydowego o Puchar Parlamentarzystów SupskichGocinnie zagrali oni w Starostwie Powiatowym w Supsku w budynku B przy ulicy Szarych Szeregów 14B. Opiek nad spotkaniami sprawuje Centrum Edukacji Regionalnej. 

19 stycznia 2018 r.
Damnickie Betlejki 2018
18 stycznia 2018 r. w Specjalnym Orodku Szkolno-Wychowawczym im. Marynarza Polskiego w Damnicy odby si VI Ogólnopolski Przegld Widowisk Boonarodzeniowych - Damnickie Betlejki.
Honorowy Patronat nad przegldem obj Pan Zdzisaw Koodziejski - Starosta Powiatu Supskiego, który jest fundatorem Nagrody Specjalnej - Osobowo Przegldu, przyznawanej indywidualnie wyjtkowym talentom wyonionym z kadej wystpujcej grupy.
Pierwsze Damnickie Betlejki zorganizowano 17 lat temu. Impreza miaa pocztkowo zasig wojewódzki, który z czasem rozszerzono do rangi ogólnopolskiej. Przegld odbywa si cyklicznie, co dwa lata. Kadorazowo towarzyszy mu piosenka przewodnia. W tym roku haso – piosenka: Koldnicy, wdrownicy z gwiazd na patyku... dedykowane byo Wandzie Chotomskiej, wieloletniej Przyjacióce uczniów i wychowanków SOSW w Damnicy. Przesaniem Damnickich Betlejek jest kultywowanie tradycji boonarodzeniowej i odkrywanie uroku polskiej tradycji ludowej w ogóle. Organizatorom bardzo zaley na integracji modziey z rónych rodowisk, a prezentacja twórczoci osób niepenosprawnych jest ku temu wspania okazj.
W tegorocznym przegldzie wzio udzia 10 zespoów, przeszo stu uczestników ze Specjalnych Orodków Szkolno-Wychowawczych, Warsztatów Terapii Zajciowej i Domu Pomocy Spoecznej. Artyci zaprezentowali swoje programy w rónych kategoriach artystycznych: piew, taniec, gra na instrumentach, recytacja, ruch sceniczny i gra aktorska. Krótkie programy artystyczne o tematyce boonarodzeniowej przedstawiane byy w bardzo ciekawych i urozmaiconych aranacjach.
Tradycyjnie Damnickie Betlejki przebiegay w przyjaznej, witecznej atmosferze.

18 stycznia 2018 r.
OSTRZEENIE METEOROLOGICZNE!
UWAGA! BIURO METEOROLOGICZNYCH PROGNOZ MORSKICH W GDYNI IMGW OSTRZEGA PRZED SILNYM WIATREM W WOJ. POMORSKIM W SUBREGIONIE NADMORSKIM!
 Wano: od godz. 20:00 dnia 18.01.2018 do godz. 07:00 dnia 19.01.2018
Przebieg: Prognozuje si wystpienie silnego wiatru o redniej prdkoci od 25 km/h do 40 km/h, okresami w porywach do 80 km/h. Wiatr poudniowo-wschodni stopniowo skrcajcy na pónocno-zachodni.
 
Prawdopodobiestwo wystpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Brak.
KONTAKT

Centrum Edukacji Regionalnej 

ul. Szarych Szeregów 14B
76-200 Supsk


Tel.:+48 59 844 57 58

dyrektor@cer.slupsk.pl
biuro@cer.slupsk.pl 


www.cer.slupsk.pl

ePUAP: /CERSlupsk/SkrytkaESP