ZawartośÄ tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Z najlepszymi yczeniami
19 grudnia 2017 roku
Rozstrzygnicie konkursu
Uroczyste rozstrzygnicie konkursu plastycznego "Powiat supski w mojej wyobrani"  oraz wrczenie nagród odbdzie si  20 grudnia br. o godzinie 12:00 w sali 202 Starostwa Powiatowego w Supsku.
 
15 grudnia 2017 roku
Pokaz ozdb w Starostwie Powiatowym w Supsku
15 grudnia br. odby si pokaz ozdób boonarodzeniowych w wykonaniu mieszkaców domów pomocy spoecznej oraz uczestników warsztatów terapii zajciowej z terenu powiatu supskiego. Zzapraszamy do galerii zdj.
15 grudnia 2017 roku
Znamy ju wyniki konkursu plastycznego „Powiat supski w mojej wyobrani”!

Mio nam poinformowa, e 14 grudnia br. w siedzibie Centrum Edukacji Regionalnej w Supsku komisja w skadzie: Zbigniew Babiarz-Zych – naczelnik Wydziau Polityki Spoecznej Starostwa Powiatowego w Supsku, Tomasz Popawski – artysta, plastyk w Supskim Orodku Kultury oraz Justyna Bilska – instruktor w Centrum Edukacji Regionalnej w Supsku dokonaa przegldu i oceny nadesanych prac oraz nagrodzia najlepsze w poszczególnych kategoriach. Tematem konkursu by „Powiat supski w mojej wyobrani”, a adresatami uczniowie szkó podstawowych z terenu powiatu supskiego. Rywalizowali oni w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz IV-VIII.

Wród laureatów znaleli si: Weronika Konieczna (Szkoa Podstawowa nr 2 w Ustce), Gabriela Sieradzka (Szkoa Podstawowa w Zaleskich), Hanna Szewczyk (Szkoa Podstawowa w Objedzie), Lena Graczyk (Szkoa Podstawowa w Pobociu), Micha Bednarczyk (Szkoa Podstawowa w Objedzie), Amelia Dubielska (Zespó Szkolno-Przedszkolny w Gówczycach), Zuzanna Petryk (Szkoa Podstawowa w Objedzie), Karina Andrzejczak (Szkoa Podstawowa nr 1 w Ustce), Sandra Fortunka (Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy), Tomasz Skawiski (Szkoa Podstawowa we Wrzeciu), Julia Kuakowska (Szkoa Podstawowa w Koczewie), Grzegorz Sawczuk (Szkoa Podstawowa nr 2 w Ustce), Klaudia Augustyniak (Szkoa Podstawowa we Wrzeciu) oraz Kamil Kalkowski (Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy).

Celem konkursu byo pobudzenie wraliwoci plastycznej, zainteresowanie dzieci piknem wasnej miejscowoci i najbliszej okolicy oraz rozwijanie kreatywnoci. Przy ocenie jury brao pod uwag wyobrani twórcz, emocjonalne zaangaowanie, pomysowo oraz wkad pracy.

Ponadto z nadesanych na konkurs prac zostanie wkrótce przygotowana wystawa pokonkursowa, która bdzie wyeksponowana w Starostwie Powiatowym w Supsku, a wszystkie nagrodzone i wyrónione prace zostan zaprezentowane podczas uroczystoci wrczenia nagród.

O terminie i miejscu wrczenia nagród laureaci powiadomieni zostan telefonicznie.

Organizatorem konkursu byo Centrum Edukacji Regionalnej w Supsku (powiatowa instytucja kultury).

KONTAKT

Centrum Edukacji Regionalnej 

ul. Szarych Szeregów 14B
76-200 Supsk


Tel.:+48 59 844 57 58

dyrektor@cer.slupsk.pl
biuro@cer.slupsk.pl 


www.cer.slupsk.pl

ePUAP: /CERSlupsk/SkrytkaESP