ZawartośÄ tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

11 grudnia 2017 roku
witecznie w Starostwie
Gówny hol Starostwa Powiatowego w Supsku zdobi ju pikne rzeby Krzysztofa Grzejszczaka. 
11 grudnia 2017 roku
Rozstrzygnicie konkursu
Szanowni Pastwo,
w zwizku z duym zainteresowaniem konkursem plastycznym "Powiat Supski w mojej wyobrani" oraz du iloci nadesanych prac uprzejmie informujemy, e termin rozstrzygnicia zosta przesunity o kilka dni. W tym tygodniu jury wyoni zwycizców, a my poinformujemy wszystkich Pastwa o wynikach oraz terminie wrczenia nagród.
 
7 grudnia 2017 roku
Pokaz ozdb
Szanowni Pastwo, serdecznie zapraszamy ju 15 grudnia br. (pitek) w godzinach 10.00 - 15.00 na pokaz ozdób boonarodzeniowych, który odbdzie si w Starostwie Powiatowym w Supsku (hol gówny - I pitro)
5 grudnia 2017 roku
Konkurs plastyczny pt. „Owady – poyteczne pracusie”

 W ramach wspópracy z Pomorskim Zespoem Parków Krajobrazowych oddzia Park Krajobrazowy „Dolina Supi" uczniowie Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy wzili udzia w konkurs plastycznym pt. „Owady – poyteczne pracusie”.

Celem konkursu byo rozwijanie zainteresowa przyrodniczych, uwraliwienie na pikno otaczajcej przyrody, doskonalenie umiejtnoci plastycznych wród uczniów szkoy podstawowej, klas gimnazjalnych, SPDP, wychowanków zaj rewalidacyjno- wychowawczych w Damnicy, Przytocku i Machowinku.

Ogóem wpyno 57 prac, których oceny dokonaa komisja, kierujc si kryteriami: walory artystyczne, kreatywno, samodzielno, pomys, ujcie tematu, technik i kategori wiekow.

Uroczyste wrczenie nagród laureatom konkursu plastycznego „Owady – poyteczne pracusie” odbyo si 20 listopada 2017r.w Sali Lustrzanej SOSW w Damnicy. W gali wzili udzia :

Starszy specjalista ds. edukacji ekologicznej - Pani Anna Kasprzak,

Starszy specjalista ds. turystyki i rekreacji - Pan Andrzej Grzybowski.

Park Krajobrazowy „Dolina Supi" ufundowa laureatom i wyrónionym bogate upominki w postaci zestawów plastycznych i lup. Wszystkim wrczono dyplomy.

Dugoletnia wspópraca z Parkiem Krajobrazowym „Dolina Supi" w Supsku owocuje szeroko pojt edukacj ekologiczn poprzez wycieczki, warsztaty, konkursy .

Za dotychczasow wspóprac bardzo dzikujemy.

KONTAKT

Centrum Edukacji Regionalnej 

ul. Szarych Szeregów 14B
76-200 Supsk


Tel.:+48 59 844 57 58

dyrektor@cer.slupsk.pl
biuro@cer.slupsk.pl 


www.cer.slupsk.pl

ePUAP: /CERSlupsk/SkrytkaESP