ZawartośÄ tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

4 grudnia 2017 roku
III Kulig za nami
2 grudnia br. w Bronowie odby si kolejny, III Powiatowy Kulig Drezynowy. Imprez zorganizowao Centrum Edukacji Regionalnej we wspópracy ze Supsk Powiatow Kolej Drezynow oraz wietlic Wiejsk w Bronowie. W imprezie wzio udzia ponad 100 dzieci z powiatu supskiego. Wydarzeniu towarzyszya moc atrakcji, w tym ognisko z pieczeniem kiebasek, sodki poczstunek, prezenty od w. Mikoja i oczywicie przejazdy drezynami. Wszystkim serdecznie dzikujemy za udzia i ju zapraszamy na kolejn edycj za rok.


28 listopada 2017 roku
Bryd po raz ostatni w tym roku
27 listopada br. odbyo si kolejne, ostatnie ju w tym roku spotkanie czonków Supskiego Towarzystwa Brydowego w ramach druynowych Mistrzostw Supskiego Towarzystwa Brydowego o Puchar Parlamentarzystów SupskichGocinnie zagrali oni w Starostwie Powiatowym w Supsku w budynku B przy ulicy Szarych Szeregów 14B. Opiek nad wszystkimi tegorocznymi spotkaniami sprawowao Centrum Edukacji Regionalnej. Najlepsi okazali si:
1 miejsce SAWNO 296 VP w skadzie:
Wiesaw Mczkowski, Mirosaw Kopowski, Ryszard Leniewski, Bogusaw
Dyk, Radosaw Kmiecik, Grzegorz Zborowski
2 miejsce ZUCHY 287 VP Supskw skadzie:
Ryszard Konopka, Krzysztof Mielnik, Krzysztof Materek, Grzegorz Gan,
Kazimierz Zelga, Antoni Adamiec, Wojciech Majchrowski
3 miejsce AD 266 VP Supsk w skadzie:
Jan Lange, Krzysztof Meyer, Andrzej Jasiski, Mariusz Pankiewicz, Roman
Budzik, Marek Banasiski, Marek Pietrzak
Dalsze miejsca zajli:
4. Ustka
5. Pianpur Sierakowice
6. Drobinki Supsk-Wynkówko
7. Maribu Supsk-Sawno
8. Koszuty Smodzino-Supsk

Pojedynki byy bardzo zacite, a najwaniejsze e wszyscy si znakomicie bawili. 
Zapraszamy wszystkich chtnych do rywalizacji w edycji rozgrywek druynowych 
w 2018 roku.
                                                                         Sekretarz STB. M. Tomczewska
23 listopada 2017 roku
Obchody wita Niepodlegoci w ochowie
  "Mina wojna wiata. Zostawia po sobie zamt nowych dziejów, obalia trony, wyzwolia narody, podpalia poary rewolucyj. Zostawia tysice cmentarzy, ogromnych jak miasta i cae krainy w zgliszczach i w ruinie, nie byo chaty, domu, paacu, gdzieby powstaa aoba..." / Andrzej Strug / 
 
   Okolicznociow akademi wraz ze wspólnym odpiewaniem Mazurka Dbrowskiego i Roty, 11 listopada br w Domu Ludowym w ochowie zainaugurowano 99 rocznic odzyskania przez Polsk niepodlegoci.
 To tradycj stao si ju, e w naszym soectwie witujemy kolejne obchody tego niezwykego wydarzenia.
 Na t uroczysto przybyo wiele osób, a wród nich znakomici gocie jak: J.W. ks.dziekan Piotr Czaja - proboszcz Parafii upawa, Pan Jan Maziejuk - znany fotoreporter ze Supska i Pan Stanisaw Zelik z upawy.
 Po zaprezentowaniu goci  wrczono pamitkowe wyrónienia i podzikowania za kultywowanie dawnych tradycji i spoecznej pracy na rzecz tutejszego rodowiska. Otrzymali je: Pani Wadysawa Kokosiska i Maria Gontarz - obie z ochowa oraz Pan Jan Maziejuk ze Supska, który od prawie 30-u lat utrwala pikno, wyjtkowe miejsca i ciekawsze wydarzenia w tutejszym soectwie.
 W dalszej czci programu tej uroczystoci odby si poetycko - muzyczny wieczór wspomnie, a w nim pieni patriotyczne i wiersze poetów okresu Modej Polski w wykonaniu tutejszych dzieci oraz czonków zespou "Jutrzenka" i "Legato". 
Jak co roku, tak i w tym, zaprezentowano wystaw eksponatów i pamitek z przeszoci. Zgromadzono tu drobne wyposaenie ekwipunku legionistów Pisudskiego, ich przybory osobiste, pras, ksiki i pyty wraz ze sprztem do odtwarzania oraz inne, stare przedmioty codziennego uytku z tamtego okresu.
 W dniu tym byo zimno i pada deszcz. Wszystkich zatem poczstowano gorc herbat lub kaw i domowymi wypiekami rónych ciast oraz przygotowanymi na te chwil staropolskimi pierogami i gorcym kapuniaczkiem. Chtni mogli potaczy i popiewa biesiadne piosenki przy muzyce tutejszych zespoów. 
                                                                                                                   Tekst Mieczysaw Krymski z ochowa
 
IV Pomorski Festiwal Piosenki Marynistycznej "Marina 2017"
Serdecznie zapraszamy na IV Pomorski Festiwal Piosenki Marynistycznej "Marina 2017", który odbdzie si 24 listopada br. o godzinie 9.00 w Kobylnicy.
KONTAKT

Centrum Edukacji Regionalnej 

ul. Szarych Szeregów 14B
76-200 Supsk


Tel.:+48 59 844 57 58

dyrektor@cer.slupsk.pl
biuro@cer.slupsk.pl 


www.cer.slupsk.pl

ePUAP: /CERSlupsk/SkrytkaESP