4 czerwca 2018 roku
II Festiwal Zespołów Folklorystycznych "Ziemia Słupska" 2018
Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku będzie organizatorem II Festiwalu Zespołów Folklorystycznych "Ziemia Słupska" 2018, który odbędzie się 17 czerwca 2018 roku w Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku. Wydarzenie poprzedzi uroczysta msza ¶w. w Ko¶ciele Mariackim w Słupsku o godzinie 10.00. Przedsięwzięcie ma na celu: kultywowanie i upowszechnianie dorobku niematerialnego dziedzictwa kulturowego polskiej wsi; propagowanie tradycji ludowych i folkloru; prezentację piękna zawartego w ¶piewie, tańcu i muzyce ludowej; ocenę dorobku artystycznego zespołów folklorystycznych; wymianę do¶wiadczeń.W tym roku promowana będzie także kultura rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej, a także przybyłych tam osadników. W imprezie wezm± udział zespoły prezentuj±ce: stroje ludowe, muzykę, taniec i ¶piew.
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

1 czerwca 2018 roku
Dzień Dziecka!
Serdecznie zapraszamy!
 
W dniu naszego ¶więta ... :)
29 maja 2018 roku
Spotkanie brydżystów
28 maja br. odbyło się kolejne, 6 już spotkanie rundy eliminacyjnej DM 2018 w budynku przy ul. Szarych Szeregów 14B.

Poniżej podajemy wyniki:

 
 
Drużyna Gospodarzy
 
28.05.2018
 
Drużyna Go¶ci
 
25(127)
 
Zuchy
 
Stół nr 1
 
Drobinki
 
5(64)
 
20(63)
 
Sławno
 
Stół nr 2
 
Koszut
 
10(30)
 
14(75)
 
Ład
 
Stół nr 3
 
Pianpur
 
16(80)

 
 
 
 
30 lipca 2018 roku
Serdecznie zapraszamy do nadsyłania
zgłoszeń do udziału w
Powiatowym Konkursie na Chleb i Wieniec Dożynkowy
Na Państwa zgłoszenia czekamy do
3 wrze¶nia 2018 roku. 
Poniżej do pobrania REGULAMIN oraz KARTA ZGŁOSZENIA.


http://cer.slupsk.pl/files/Regulamin_1.pdf
http://cer.slupsk.pl/files/Formularz%20zg
%E2%94%BC%C3%A9oszeniowy.doc
KONTAKT

Centrum Edukacji Regionalnej 

ul. Szarych Szeregów 14B
76-200 Słupsk


Tel.:+48 59 844 57 58

dyrektor@cer.slupsk.pl
biuro@cer.slupsk.pl 


www.cer.slupsk.pl

ePUAP: /CERSlupsk/SkrytkaESP