ZawartośÄ tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

18 luty 2016r.
 Wykaz imprez organizowanych i wspóorganizowanych

przez Centrum Edukacji Regionalnej

ze rodków z dotacji podmiotowej na 2017r.
 

Lp.

Miesic

Nazwa jednostki

Nazwa imprezy

Data

1.

STYCZE

Gminny Orodek Kultury Gminy Supsk

Powiatowy Przegld Kold i Pastoraek w Jezierzycach

13.01.2017

2.

LUTY

Pomorski Orodek Doradztwa Rolniczego

Powiatowy Turniej Kó Gospody Wiejskich

25.02.2017

3.

MARZEC

Supski Orodek Kultury w Supsku

Konkurs Plastyczny Niekontrolowany Obszar Wraliwoci

3.03.2017

Supski Orodek Kultury

OT Rondo

XXXIV Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej – eliminacje powiatowe

24.03.2017

g. 10:00-18:00

Supski Orodek Kultury

OT Rondo

62 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe

25.03.2017

g. 10:00-20:00

Gminny Orodek Kultury Gminy Supsk

SP Bierkowo

Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecicej i Modzieowej „Idzie Wiosna”

31.03.2017

g. 9:00-15:00

4.

KWIECIE

Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy

Powiatowy Przegld Kabaretowy „OBCIACH”

3.04.2017

g. 10:00

Szkoa Podstawowa w Koczewie

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Wielkanoc na Pomorzu”

4.04.2017

g. 12:00

Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Gardnie Wielkiej

Misterium Mki Paskiej w Smodzinie

9.04.2017

g. 11:30

ODR Oddzia w Supsku

Niedziela Palmowa w Swoowie - Pokaz Stou Wielkanocnego

9.04.2017

Pastwowa Szkoa Muzyczna I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Supsku

Konkurs Wiedzy Ogólnomuzycznej „Epokami przez muzyk”

21.04.2017

g. 14:00

Gminne Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy

Powiatowy Przegld Poezji piewanej/Poezja Nieprofesjonalna

28.04.2017

5.

 

MAJ

Supski Orodek Kultury

Plener malarski „Pejzae Pomorza”

Smodzino

5-15.05.2017

Gminny Orodek Kultury w Potgowie

Powiatowe Prezentacje Artystyczne upawa

12 lub 19.05.2017

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Supsku

Z bibliotek przez Supsk (Starostwo Powiatowe i Urzd Miejski w Supsku)

23.05.2017

g. 9:00

Gminny Orodek Kultury w Gówczycach

Biesiada Powiatowa - IMPREZA NIE ODBYA SI

27.05.2017

 

6.

CZERWIEC

Dom Kultury w Ustce

Nadbatycki Festiwal Piosenki Dziecicej Bursztynowe Soneczko

4.06.2017

g. 16:00

Zespó Szkó Ogólnoksztaccych i Technicznych w Ustce

Ustecki Festiwal Filmów Amatorskich UFF(o)A

9.06.2017

Towarzystwo Przyjació Wilna i Grodna

Leny Kot” w Supsku

Festiwal Pieni Patriotycznych i Wojskowych

10.06.2017

g. 12:30

Supski Orodek Kultury

OT Rondo

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski SAM NA SCENIE

15-18.06.2017

Orodek Doskonalenia Nauczycieli w Supsku

Pomorskie Forum Edukacji Regionalnej-Wielokulturowe Pomorze,Wielokulturowy Supsk

13.06.2017

CER

Park Kultury i Wypoczynku w Supsku

Festiwal Zespoów Folklorystycznych

25.06.2017

g. 11:30

CER

Gala Biaego Bociana w Damnicy

21.06.2017

7.

LIPIEC

 

Gminne Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy

Festiwal Wspóczesnej Piosenki Wiejskiej (Strzyyno) - IMPREZA ODWOANA

1.07.2017

8.

SIERPIE

Supskie Towarzystwo Spoeczno-Kulturalne

Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej

6.07-10.08.2017 (czwartki)

9.

WRZESIE

CER

Konkurs wieców i chlebów doynkowych w Damnicy

10.09.2017

g. 12:00

Supskie Towarzystwo Spoeczno-Kulturalne

Festiwal Pianistyki Polskiej

9-15.09.2017

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kpice

Otwarte Mistrzostwa w Zbieraniu Grzybów w Korzybiu

24.09.2017

10.

PADZIERNIK

CER

Powiatowy Przegld Teatrzyków Wiejskich „WIEJSZTUK"

10.2017

11.

LISTOPAD

Gminne Centrum Kultury w Potgowie

Powiatowy Przegld Solistów – Instrumentalistów w Potgowie

17.11.2017

Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylnicy

Biesiada Poetycka z Turniejem Jednego Wiersza”

23.11.2017

g. 16:30

12.

GRUDZIE

Supskie Powiatowe Koleje Drezynowe – Aktywne Pomorze

Powiatowy Kulig Drezynowy

16.12.2017

g. 12:00

 

ROK 2017

Organizacja wystaw w Galerii Sztuki Ludowej Powiatu Supskiego 

KONTAKT

Centrum Edukacji Regionalnej 

ul. Szarych Szeregów 14B
76-200 Supsk


Tel.:+48 59 844 57 58

dyrektor@cer.slupsk.pl
biuro@cer.slupsk.pl 


www.cer.slupsk.pl

ePUAP: /CERSlupsk/SkrytkaESP