ZawartośÄ tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

PROGRAM DZIAANIA
  1. Gównym celem dziaalnoci Centrum Edukacji Regionalnej jest upowszechnianie kultury, sztuki i nauki oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego.
  2. Centrum Edukacji Regionalnej realizuje swoje zadania statutowe poprzez;prezentacj w rónych formach sztuki i kultury regionalnej, polskiej, a take europejskiej i wiatowej; tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedz i sztuk;organizowania rónorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej i naukowej dla odbiorców wszystkich grup wiekowych;rozpoznawanie,rozwijanie i zaspokajanie warunków do kultywowania tradycji; prezentacj walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych regionu; wspóprac z instytucjami i organizacjami spoecznymi dziaajacymi na rzecz kultury i sztuki; prowadzenie wspópracy kulturalnej z zagranic.
KONTAKT

Centrum Edukacji Regionalnej 

ul. Szarych Szeregów 14B
76-200 Supsk


Tel.:+48 59 844 57 58

dyrektor@cer.slupsk.pl
biuro@cer.slupsk.pl 


www.cer.slupsk.pl

ePUAP: /CERSlupsk/SkrytkaESP