PROGRAM DZIAŁANIA
  1. Głównym celem działalności Centrum Edukacji Regionalnej jest upowszechnianie kultury, sztuki i nauki oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego.
  2. Centrum Edukacji Regionalnej realizuje swoje zadania statutowe poprzez;prezentację w różnych formach sztuki i kultury regionalnej, polskiej, a także europejskiej i światowej; tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;organizowania różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej i naukowej dla odbiorców wszystkich grup wiekowych;rozpoznawanie,rozwijanie i zaspokajanie warunków do kultywowania tradycji; prezentację walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych regionu; współpracę z instytucjami i organizacjami społecznymi działajacymi na rzecz kultury i sztuki; prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą.
5 września 2018 roku
Serdecznie zapraszamy do nadsyłania
zgłoszeń do udziału w
VII Powiatowym Przeglądzie
Teatrzyków Wiejskich 

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 
15 października 2018 roku. 
Poniżej do pobrania REGULAMIN oraz KARTA ZGŁOSZENIA.

http://cer.slupsk.pl/files/KartazgloszeniaWiejsztuk2018.doc
http://cer.slupsk.pl/files/RegulaminWiejsztuk.pdf
KONTAKT

Centrum Edukacji Regionalnej 

ul. Szarych Szeregów 14B
76-200 Słupsk


Tel.:+48 59 844 57 58

dyrektor@cer.slupsk.pl
biuro@cer.slupsk.pl 


www.cer.slupsk.pl

ePUAP: /CERSlupsk/SkrytkaESP