ZawartośÄ tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Szanowni Pastwo,

poniej przedstawiamy imprezy, które w 2018 roku bd organizowane i wspóorganizowane przez Centrum Edukacji Regionalnej w Supsku.
 

Lp.

Miesic

Nazwa jednostki

Nazwa imprezy

Data

1.

STYCZE

Gminny Orodek Kultury Gminy Supsk

Powiatowy Przegld Kold i Pastoraek w Jezierzycach

20 stycznia
pocztek godz.16.00

2.

LUTY

Pomorski Orodek Doradztwa Rolniczego

Powiatowy Turniej Kó Gospody Wiejskich

24 lutego
godz.13.00
Jezierzyce

Supski Orodek Kultury w Supsku Konkurs Plastyczny Niekontrolowany Obszar Wraliwoci 24 lutego godz.12.00 Muzeum Pomorza rodkowego- rozstrzygnicie i rozdanie nagród(termin skadania prac:do koca stycznia)

3.

MARZEC

Supski Orodek Kultury

OT Rondo

XXXV Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej – eliminacje powiatowe

23 marca

Supski Orodek Kultury

OT Rondo

63 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje rejonowe

24 marca
godz.10.00
Teatr Rondo
(zgoszenia naley przesya do 15 marca)

Gminny Orodek Kultury Gminy Supsk

SP Bierkowo

Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecicej i Modzieowej „Idzie Wiosna”

marzec

Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Gardnie Wielkiej Misterium Mki Paskiej w Smodzinie 25 marca
Koció Parafialny pw. Trójcy w.- Smodzino;
Góra Rowokó
Szkoa Podstawowa w Koczewie
Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Wielkanoc na Pomorzu"

 
27 marca (podsumowanie konkursu, wrczenie nagród)   godz.12.00 

4.

KWIECIE

Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy

Powiatowy Przegld Kabaretowy „OBCIACH”

9 kwietnia godz.10.00

Koo Przewodników Terenowych PTTK w Supsku

Konkurs krasomówczy pt.: „100 lat Polski od uzyskania niepodlegoci porozbiorowej 1918-2018"

10 kwietnia
(termin przesyania zgosze: do 29 marca)

ODR Oddzia w Supsku

 

Pokaz Stou Wielkanocnego

kwiecie

Pastwowa Szkoa Muzyczna I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Supsku

Konkurs Wiedzy Ogólnomuzycznej „Epokami przez muzyk”

20 kwietnia
(zgoszenia naley przesya do 9 kwietnia) 

CER/Gminne Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy

 

Powiatowy Przegld Poezji piewanej

20 kwietnia
(zgoszenia naley przesya do 6 kwietnia)

5. MAJ Gminny Orodek Kultury w Potgowie Powiatowe Prezentacje Artystyczne  upawa                       maj
Gminny Orodek Kultury w Gówczycach Biesiada Powiatowa                      maj

6.

CZERWIEC

Dom Kultury w Ustce

Nadbatycki Festiwal Piosenki Dziecicej Bursztynowe Soneczko

czerwiec

Szkoa Podstawowa w Koczewie  II Festiwal Kultury Kaszubskiej w Koczewie           2 czerwca

Zespó Szkó Ogólnoksztaccych i Technicznych w Ustce

Ustecki Festiwal Filmów Amatorskich UFF(o)A

8 czerwca
Dom Kultury w Ustce
17.00-18.30: pokazy konkursowe
18.45 rozdanie nagród
(termin zgaszania filmów:do 4 maja)

Towarzystwo Przyjació Wilna i Grodna

Leny Kot” w Supsku

Festiwal Pieni Patriotycznych i Wojskowych

9 czerwca

 

Supski Orodek Kultury

OT Rondo

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski SAM NA SCENIE

01-03 czerwca

Orodek Doskonalenia Nauczycieli w Supsku

 

Pomorskie Forum Edukacji Regionalnej-Wielokulturowe Pomorze,Wielokulturowy Supsk

maj/czerwiec

 

CER

Park Kultury i Wypoczynku w Supsku

 

Festiwal Zespoów Folklorystycznych

 

24 czerwca

CER

Gala Biaego Bociana

czerwiec

7.

LIPIEC

 

Supskie Towarzystwo Spoeczno-Kulturalne

Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej

5 lipca- 
9 sierpnia
godz.19.00
Koció w. Jacka 
(w kady czwartek)

8.

SIERPIE

Supskie Towarzystwo Spoeczno-Kulturalne

Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej

5 lipca-
9 sierpnia
godz.19.00
Koció w. Jacka
w kady czwartek

Gminne Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy Festiwal Wspóczesnej Piosenki Wiejskiej (Strzyyno) sierpie

9.

WRZESIE

CER

Konkurs wieców i chlebów doynkowych

wrzesie

Supskie Towarzystwo Spoeczno-Kulturalne

Festiwal Pianistyki Polskiej

8-14 wrzenia
koncerty w sali Filharmonii- godz.19.00
Estrada Modych-
godz.16.00 w Zamku Ksit Pomorskich

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kpice

Otwarte Mistrzostwa w Zbieraniu Grzybów w Korzybiu

22 wrzenia

10.

PADZIERNIK

CER

Powiatowy Przegld Teatrzyków Wiejskich „WIEJSZTUK"

padziernik

11.

LISTOPAD

Gminne Centrum Kultury w Potgowie

Powiatowy Przegld Solistów – Instrumentalistów w Potgowie

listopad

Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylnicy

Biesiada Poetycka z Turniejem Jednego Wiersza”

15 listopada

12.

GRUDZIE

CER/Supskie Powiatowe Koleje Drezynowe – Aktywne Pomorze

Powiatowy Kulig Drezynowy

grudzie

KONTAKT

Centrum Edukacji Regionalnej 

ul. Szarych Szeregów 14B
76-200 Supsk


Tel.:+48 59 844 57 58

dyrektor@cer.slupsk.pl
biuro@cer.slupsk.pl 


www.cer.slupsk.pl

ePUAP: /CERSlupsk/SkrytkaESP